Laddar...

Klarna


Dessa villkor gäller mellan Klarna Bank AB (publ) (“Klarna”) och dig som användare av Klarna och de tjänster, produkter och funktioner som beskrivs i dessa villkor (“tjänsterna”). Du ingår avtal om tjänsterna genom att acceptera dessa villkor.

Beskrivning av tjänsterna
För Klarna handlar shopping inte endast om att hitta bra saker och betala för dem - utan också om att få en bra shoppingupplevelse i din favoritbutik, en toppmodern app och mer därtill. Enkelt uttryckt: en smoooth upplevelse, både före ditt köp och efter ditt köp. Notera dock att för Klarnas Tjänster kan särskilda villkor gälla.

1. Automatisk ifyllning av din information
För att du ska få en smoooth och friktionsfri shoppingupplevelse kan vi komma ihåg viss information om dig och använda den informationen för automatisk ifyllning av olika adressfält m.m. Detta kommer spara tid för dig och låta dig fokusera på viktigare saker än att fylla i samma information om och om igen. Låt oss beskriva hur detta fungerar.

Automatisk ifyllning genom angivande av begränsad information
När du använder Klarnas tjänster kan vi komma att fråga efter information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer samt även annan information om tillämpligt. Vi kommer spara denna information i våra system, och när du återkommer till oss eller använder våra Tjänster behöver du endast ange en del av denna information såsom e-postadress och postnummer eller personnummer (beroende på land) för att vi ska kunna fylla i kvarstående fält med din övriga information.

Automatisk ifyllning genom en Klarna cookie
En annan metod vi kan använda för att fylla i din information automatiskt är genom att Klarna placerar en cookie på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.). Du kan välja att lagra din information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer och kortuppgifter hos Klarna. Om du gör detta använder vi sedan cookies för att hämta denna information från Klarna när du använder våra Tjänster med samma enhet. Vi kommer då att automatiskt fylla i din information när du interagerar med Klarna.

Mer information om hur vi använder cookies hittar du i vår Dataskyddsinformation.

Deaktivering av automatisk ifyllning
Om du inte vill använda funktionen för automatisk ifyllning kan du kontakta oss för att justera dina inställningar. Du kan också justera dina inställningar i Klarna-appen eller i köpflödet i kassan hos en butik som använder Klarna. Du kan också när som helst ta bort cookies från din enhet, vilket också kommer att ta bort våra cookies.

Automatisk ifyllning när du shoppar direkt från Klarnas app

När du använder Klarnas app kan vi hjälpa dig att fylla i din information automatiskt på den sida som du använder. Detta möjliggörs genom att du är i inloggat läge i appen och att vi då vet att det är du som använder våra Tjänster.

Förvalda och föredragna betalmetoder
Klarna kan komma att presentera de betalningssätt som vi bedömer att du föredrar först då du handlar. Denna behandling och presentation påverkar dock inte vilka betalningssätt som är tillgängliga för dig. För denna bedömning behandlar Klarna information om hur du interagerar med Klarna såsom information om dina tidigare valda betalningssätt, och köpbelopp samt butik.

2. Klarnas app
Klarnas app, tillgängliggjord till dig genom en mobilapp eller webportal, är ditt nav för alla dina köp med Klarna och alla andra grymma funktioner som Klarna erbjuder dig. I appen kan du betala dina köp, följa dina paket och massa annat. Vissa funktioner aktiveras i samband med att du laddar ner appen eller loggar in på klarna.com, medan andra kan aktiveras av dig efter att du loggat in. Exakt vilka funktioner som finns kan variera något beroende vilket lands version du har av appen. Klarna uppdaterar löpande appen med nya funktioner och förbättringar. Några av de funktioner vi är mest stolta över är:

Funktioner:

 • Översikt av dina köp och transaktioner gjorda med Klarna
 • Hantera dina betalningar
 • Enkel kommunikation med Klarna

Exempel på andra funktioner som vi kan erbjuda beroende på land:

 • Shoppingtjänster såsom sökfunktioner, översikt över butiker och shopping via Klarna-appen
 • Spårning av order, leverans eller paket
 • Enkelt att hantera returer och återbetalningar
 • Planering av din ekonomi
 • Visa relevant information, butiker och artiklar.
 • Visa och spara dina köp, transaktioner, kvitton, bilder och annat material
 • Se dina lagda ordrar gjorda i butiker eller enheter som inte är relaterade till Klarna
 • Skapa och dela samlingar av varor och tjänster
 • Anpassat innehåll, funktioner och erbjudanden
 • Översikt av transaktioner som du har gjort med ett av Klarna’s dotterbolag (Sofort GmbH, Billpay GmbH eller Klarna Inc.) Detta kommer endast att ske efter det att du anslutit dig till dessa tjänster hos ett eller flera av dessa dotterbolag. Transaktionsdata Information om dessa transaktioner, t.ex. namn, adress, bankkontonummer, datum för köp, belopp, beställningsinformation och köpta varor, kommer då att överföras till Klarna.

Som användare av Klarna-appen kan du välja att ladda upp, publicera och dela innehåll, t.ex. kollektioner, bilder och smeknamn. I samband med att du delar innehåll godkänner du att innehållet blir tillgängligt publikt, vilket innebär att informationen blir tillgänglig för andra och kan användas och delas vidare av andra individer.

Du får endast ladda upp, publicera eller dela innehåll som du har rätt att använda för dessa syften, och som inte bryter mot lagen, detta avtal eller tredje parts rättigheter.

Du samtycker till att inte ladda upp, publicera eller dela innehåll som är olagligt, bedrägligt, olämpligt, hotfullt, inskränker andras rättigheter, är kränkande eller kriminellt (såsom hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olagliga skildringar av våld).

Klarna förbehåller sig rätten, utan skyldighet, att övervaka, granska, justera, inaktivera eller ta bort innehåll, utan att underrätta dig eller en tredje part, enligt vårt eget gottfinnande.

Du är själv ansvarig för din uppladdning, publikation och delning av innehåll, och godkänner att ersätta och hålla Klarna skyddad från skador, förlust eller kostnad orsakad av din uppladdning, publikation eller delning av innehåll, inklusive krav riktade från tredje part mot Klarna.

3. Visa tidigare köp och transaktioner
Vi sparar information om dina tidigare köp och transaktioner i Klarna-appen. Som en del av tjänsterna som tillhandahålls under dessa villkor gör Klarna det möjligt för dig att se information om dina köp och transaktioner i Klarna-appen. 

Om du vill lära dig mer om hur Klarna använder denna information, eller annan information vi har om dig, se vår Dataskyddsinformation.

4. Erbjudanden och förmåner
Klarna kan komma att presentera erbjudanden och förmåner som exempelvis rabatter, särskilda evenemang, förtur till produkter, rea-kampanjer, butikserbjudanden, prover och gåvor. Vilka erbjudanden och förmåner som ges till dig baseras på bland annat antal köp, belopp du handlat för och/eller din användning av Klarnas tjänster.

Kostar det något att använda dessa tjänster?
De Tjänster som erbjuds av Klarna är avgiftsfria. Observera att ränta och avgifter kan tillkomma vid användning av en särskild Tjänst tillhandahållen av Klarna. Se därför till att kontrollera den specifika informationen för den valda Tjänsten.

Förbättring av tjänsterna
Vi jobbar ständigt med att förbättra våra kunderbjudanden så att du får en ännu mer smoooth användarupplevelse. Detta kan innebära förändringar i detta avtal. I dessa fall kommer vi be dig att acceptera villkoren igen innan du använder tjänsterna.

Dataskydd och dina personuppgifter
Om du laddar upp, publicerar eller delar information om dig i Klarna-appen som medför att Klarna behandlar information gällande politiska åsikter eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, uppgifter om hälsa eller sexliv (så kallade “särskilda kategorier av personuppgifter” enligt EU-förordningen 2016/679 (“GDPR”)), så samtycker du till att vi hanterar den datan för att utföra våra tjänster. 

Hur Klarna behandlar personuppgifter när vi tillhandahåller Tjänsterna beskrivs närmare i vår Dataskyddsinformation. Där kan du också hitta mer information om dina rättigheter vad gäller dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss om du har frågor.

Dina skyldigheter
Vid användande av tjänsterna ska du alltid uppge korrekt information och använda din rätta identitet. All användning av information som inte tillhör dig, eller som du av andra skäl inte är behörig att använda, eller användning av tjänsterna på ett icke föreskrivet sätt, kommer att ses som missbruk. Eventuella uppgifter relaterade till missbruk eller misstänkt missbruk kan komma att sparas och användas för framtida riskbedömning och som skydd för berörd(a) part(er). Klarna förbehåller sig rätten att blockera tjänsterna för framtida användning.

Om du laddar upp, importerar eller delar material med Klarna, så som bilder, texter, kvitton, information om varor, tjänster eller leveranser, eller annat material, så ger du Klarna en royaltyfri rätt att använda och publicera detta material för att tillhandahålla tjänsterna. Vi har rätt att ta bort och radera material som är uppladdat eller delat till oss, om det krävs på grund av lag, är stötande, kränkande, eller inskränker andras rättigheter. Du är fullt ut ansvarig för allt material som du laddar upp eller delar med oss.

Du bekräftar och godkänner att om du laddar upp, importerar eller delar innehåll som bryter, eller som Klarna rimligen kan anta kommer att bryta mot lagen, eller ditt avtal med Klarna, kan vi komma att avsluta eller inaktivera ditt användande av Klarna-appen.

Tredjeparts tjänster
Vissa funktioner som du kan använda kan innehålla tjänster som tillhandahålls av tredje part. Spårningsfunktioner tillhandahållna av logistikföretag är ett exempel på detta. När du använder funktioner som är beroende på tjänster från tredje part, godkänner du att Klarna använder dessa tjänster för din räkning.

Ditt användande av Google Maps i Klarnas app lyder under vid varje tillfälle gällande Google Maps/Google Earth's Användarvillkor och Google's Sekretesspolicy.

För att förhindra missbruk av Klarna Appen via webben, kan Klarna använda reCAPTCHA, vilket medför att du som användare kan komma att acceptera Google’s Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Giltighetstid och uppsägning
Detta avtal gäller tillsvidare. Det betyder att det gäller tills antingen du eller Klarna säger upp det. Både Klarna och du kan när som helst säga upp avtalet.

Klarna
Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefonnummer: +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99, e-postadress: kund@klarna.se, är svensk bank registrerad hos Bolagsverket under registreringsnummer 556737-0431. Verkställande direktör är Sebastian Siemiatkowski. Klarna Bank AB (publ) har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under Finansinspektionen tillsyn. Klarnas registrering hos Finansinspektionen, samt information om vilka länder Klarnas tjänster har passporterats till, finns på Finansinspektionens hemsida.

Klagomål
För klagomål tillämpas informationen som finns på www.klarna.com/se. Om du har ett klagomål mot Klarna kan du skicka in det på sätt som anges på Klarnas hemsida eller via post och märka brevet med “Klagomål” till Klarnas adress.

Om vi inte lyckas lösa ditt klagomål kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Klarna deltar i ARN:s tvistlösningsförfarande och är skyldiga att göra det enligt rådande lag. Mer information hittas på ARN:s hemsida. Du kan skicka in ditt klagomål på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, och ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN. Du kan också kontakta ARN genom post eller personligen: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm